Partnerzy:

Organizatorzy:

Partner Strategiczny:

Patron Honorowy:

Patron Merytoryczny:

Agenda:

9:00

Rejestracja uczestników

10:00

Otwarcie Forum

10:05

Wystąpienie

 • Tomasz Żuchowski, p.o. Dyrektora Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad

10:20

DEBATA: Realizacja inwestycji infrastruktury mostowej i tunelowej w obecnym otoczeniu prawno-biznesowym. Szanse i bariery

 • Jak stan pandemii wpływa na proces realizacji obiektów inżynierskich i inżynieryjnych?
 • Niebezpieczeństwo luki inwestycyjnej. Na ile jest możliwe w obszarze budownictwa tunelowo-mostowego?
 • Wpływ aktualnego prawodawstwa na budowę mostów i tuneli

W gronie panelistów:

 • przedstawiciel Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad
 • przedstawiciel PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.*
 • przedstawiciel braży wykonawczej*

Moderator: Elżbieta Pałys, redaktor prowadząca, portal rynekinfrastruktury.pl

TECHNOLOGIE PROJEKTOWANIA i BUDOWY OBIEKTÓW INFRASTRUKTURALNYCH

11:20

Problematyka nawierzchni wykorzystywanej w budowie mostów i tuneli

11:40

Wpływ programu „Dostępność plus” na proces inwestycyjno-budowlany obiektów inżynierskich i inżynieryjnych

 • Paweł Engel, Dyrektor Departamentu Analiz Transportowych, Centrum Unijnych Projektów Transportowych

12:00

DEBATA: Eko-mosty, eko-tunele. Czy to możliwe? Jak uczynić tego typu inwestycje bardziej przyjaznymi środowisku?

W gronie panelistów:

 • prof. IBDiM dr hab. inż. Janusz Rymsza, Instytut Badawczy Dróg i Mostów
 • Andrzej Kasprzak, Dyrektor, Mosty Gdańsk
 • przedstawiciel PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.*
 • prof. dr hab. inż. Anna Siemińska-Lewandowska, Kierownik Zakładu Geotechniki, Mostów i Budowli Podziemnych Instytut Dróg i Mostów, Wydział Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej

12:40

Przerwa techniczna / Lunch VIP

13:30

RÓWNOLEGŁE SESJE TEMATYCZNE

SESJA I - MOSTY

SESJA II - TUNELE

Wybierz interesującą Cię ścieżkę tematyczną – w jej ramach dowiesz się jak wyglądała realizacja inwestycji, które spotkały się z uznaniem rynku, uzyskasz również ekspercką wiedzę w zakresie budowy infrastruktury mostowej i tunelowej

*oczekujemy na potwierdzenie udziału

13:30

Trwałość mostów i tuneli drogowych według nowego rozporządzenia Ministra Infrastruktury

 • prof. IBDiM dr hab. inż. Janusz Rymsza, Instytut Badawczy Dróg i Mostów

14:00

Zagadnienia posadowień obiektów mostowych na palach

 • dr hab. inż. Adam Krasiński, prof. PG, Katedra Geotechniki i Inżynierii Wodnej, Politechnika Gdańska, Przewodniczący Polskiego Komitetu Geotechniki, oddział Gdańsk

14:30

Case study budowy obiektu mostowego

wystąpienie

15:00

Zakończenie sesji

13:30

Plany rozwoju infrastruktury tunelowej w Polsce

wystąpienie

13:50

Systemy oddymiania i wentylacji w tunelach. Dobre praktyki rynkowe

wystąpienie

14:10

Drążenie tuneli metodą TBM

 • Paweł Kraciuk, Doradca Techniczny, Herrenknecht AG

14:30

Case study budowy obiektu tunelowego

wystąpienie

15:00

Planowane zakończenie sesji

Prelegenci

Sylwetki prelegentów zostaną zaprezentowane wkrótce 

Rejestracja zostanie uruchomiona wkrótce

Rejestracja zostanie uruchomiona wkrótce

Rejestracja zostanie uruchomiona wkrótce

Poprzednia edycja​

II Forum Obiektów Infrastruktury Mostowej i Tunelowej odbyło się w dniach   16 czerwca 2021 roku, jako integralna część IX Kongresu Infrastruktury Polskiej. Jego tematyka skupiła się wokół omówienia najlepszych praktyk rynkowych dotyczących budowy i utrzymania obiektów mostowych i tunelowych. Poruszone zostały również tematy dotyczące wykorzystanie metodyki BIM w budowie mostów i tuneli. Zaproszeni eksperci dyskutowali  o trwałości i utrzymaniu tego typu obiektów. 

W gronie prelegentów Forum pojawili się przedstawiciele: Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, Instytutu Badawczego Dróg i Mostów, PKP Polskie Linie Kojelowe S.A.  a także reprezentanci świata nauki i stowarzyszeń branżowych.

Kontakt:

Organizatorzy:

Obserwuj nas

Zapisz się do naszego newslettera

Bądź na bieżąco z opiniami ekspertów ze świata kolei!

COVID 19 Bezpieczeństwo:

W trosce o bezpieczeństwo uczestników X edycji Kongresu Kolejowego w Centrum Nauki Kopernik, zadbamy o najwyższą jakość i dotrzymanie warunków nie zagrażających zdrowiu uczestników.

Wśród procedur, zapewniających ochronę znajdują się m.in.:

• Mierzenie temperatury uczestników przy wejściu do obiektu

• Obowiązek noszenia maseczki/przyłbicy przez uczestników

• zapewnienie zwiększonej fizycznej odległości między uczestnikami Wydarzenia wynoszącej min. 2 m,

• uniemożliwienie samodzielnego wyboru miejsca przez uczestnika Wydarzenia (miejsca / krzesła itp. specjalnie oznakowane i przypisane do danej osoby)

• zapewnienie preparatów do dezynfekcji rąk w wyznaczonych punktach

• uzyskanie od każdego uczestnika Wydarzenia obowiązkowe pisemne oświadczenie przy wejściu na Wydarzenie lub wcześniej drogą online, że uczestnik, według swojej najlepszej wiedzy, nie jest osobą zakażoną oraz nie przebywa na kwarantannie lub pod nadzorem epidemiologicznym.

• dostosowanie funkcjonowania recepcji podczas Wydarzenia do zasad obowiązujących w Centrum konferencyjnym,

• prowadzenie listy uczestników wydarzenia, a także listy personelu, zawierających dane osobowe i dane kontaktowe,

• umożliwienie wcześniejszej rejestracji online oraz maksymalnego uproszczenia czynności operacyjnych recepcji Wydarzenia (ograniczenie czasu przebywania w strefie recepcji do minimum),

• wyposażenie obsługi Wydarzenia w środki ochrony indywidualnej (maseczki ochronne, rękawice jednorazowe) i preparaty do dezynfekcji rąk,

• bieżącą dezynfekcję (nie rzadziej niż co godzinę) powierzchni lady recepcyjnej w rejestracji lub punkcie obsługi uczestników Wydarzenia.

• zakaz stosowania rozwiązań bufetowych,

• serwowanie posiłków oraz napojów bezpośrednio przez obsługę Wydarzenia,

• wyznaczenie odległość między blatami stolików (od ich brzegów) min. 2 m,

• dezynfekcja stolików po każdej osobie (oznaczenie zdezynfekowanych stolików napisem: „zdezynfekowano”),

• świadczenie usług cateringowych na podstawie aktualnie obowiązujących zasad dotyczących restauracji.

• Dezynfekcja wniesionych do budynku akcesoriów, mebli, sprzętu multimedialnego.

• Większa częstotliwość czyszczenia i dezynfekcji (toalety, uchwyty, poręcze, klamki, przyciski, windy, schody ruchome, blaty, oparcia krzeseł etc

• Obszar służacy odizowlowaniu uczestnikó w przypadku stwierdzenia wyraźnych oznak choroby