prof. dr hab. inż. Anna Siemińska-Lewandowska

Kierownik Zakładu Geotechniki, Mostów i Budowli Podziemnych Instytut Dróg i Mostów, Wydział Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej