Maciej Dejer

Wiceprezes Zarządu, Stowarzyszenie Klaster Technologii Informacyjnych w Budownictwie