Krzysztof Szafrański

Dyrektor Biura Dróg Kolejowych, PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.