Jakub Kulig

Kierownik Zespołu wdrożenia BIM, Warbud