dr hab. inż. Mikołaj Miśkiewicz

prof. PG, Kierownik Zespołu Mostów, Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska Katedra Wytrzymałości Materiałów, Politechnika Gdańska