dr hab. inż. Marek Salamak

prof. w PŚ, Wydział Budownictwa / Katedra Mechaniki i Mostów RB5, Politechnika Śląska