dr hab. inż. Marek Salamak, prof. PŚ

Wydział Budownictwa / Katedra Mechaniki i Mostów RB5, Politechnika Śląska