dr hab. Inż. Marek Cała

Wydział Górnictwa i Inżynierii, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie