Aleksander Szerner

Prezes StowarzyszenieaBIM dla Polskiego Budownictwa