Agnieszka Wickel

Dyrektor Departamentu Prawnego i Zamówień Publicznych, Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad