Partnerzy:

Organizatorzy:

Patroni Merytoryczni:

Patronaty Honorowe:

Patroni Medialni:

Agenda:

Organizacja Forum w dobie COVID-19

Szanowni Państwo,

Zdajemy sobie doskonale sprawę z tego, w jak specyficznym czasie się znajdujemy. Mamy nadzieję, że w terminie wydarzenia będzie już możliwość spotkania się na żywo. Jeśli tak się stanie ze swojej strony zapewniamy, że spełnione będą wszelkie wymogi sanitarne związane z organizacją Forum.

Jeśli natomiast nie będzie możliwości spotkania stacjonarnego Forum odbędzie się formule online. Oczywiście wszystkie szczegółowe informacje dotyczące formy organizacji wydarzenia przekażemy Państwu z wyprzedzeniem.

 

Pozdrawiamy
Zespół TOR Konferencje

Szczegółowy program wydarzenia zostanie opublikowany wkrótce

Sesja plenarna

Wystąpienia przedstawicieli kluczowych z punktu widzenia branży budowlanej urzędów instytucji i podmiotów, obrazujące strategiczne podejście do tematyki budowy mostów i tuneli.

Debaty plenarne

Debaty plenarne będą poświęcone: tematyce prawa zamówień publicznych i jego wpływowi na branżę budowlaną ze szczególnym uwzględnieniem budowy obiektów mostowych i tunelowych oraz nowym technologiom i cyfryzacji procesów budowy mostów i tuneli (ze szczególnym uwzględnieniem metodyki BIM)

Infrastruktura mostowa

Jedna z sesji równoległych w ramach której skupimy się na problematyce budowy i utrzymania obiektów mostowych oraz ocenie ich stanu technicznego i konserwacji. Poruszymy też m.in tematykę stalowych obiektów mostowych a także użytkowania zabytkowych mostów kolejowych

Infrastruktura Tunelowa

Druga z sesji równoległych poświęcona kwestiom budowy tuneli ze szczególnym naciskiem na kwestie minimalizacji i optymalizacji kosztów realizacji projektów tunelowych, możliwych zagrożeń podczas budowy tuneli oraz nowych wytycznych w zakresie zabezpieczeń przeciwpożarowych

Prelegenci

Wydarzenie

Wydarzenie

online

Rejestracja bezpłatna po otrzymaniu akredytacji

Wydarzenie

Poprzednia edycja​

I Forum Obiektów Infrastruktury Mostowej i Tunelowej odbyło się w dniach   3-4 marca 2020, w Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii Politechniki Warszawskiej. Jego tematyka skupiła się wokół omówienia dotychczasowych realizacji oraz planów inwestycyjnych i związanych z tą kwestią szans i zagrożeń dla budowy mostów i tuneli w Polsce. Poruszone zostały również tematy dotyczące technologii projektowania  i budowy obiektów infrastrukturalnych w tym wykorzystanie metodyki BIM. Część prawna Forum poświęcona była zmianom w prawie budowlanym oraz prawu zamówień publicznych. Uczestnicy Forum mieli również możliwość wzięcia udziału w sesjach równoległych poświęconych odpowiednio budowie obiektów mostowych i tuneli. 

W gronie prelegentów Forum pojawili się przedstawiciele: Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, Instytutu Badawczego Dróg i Mostów, Polskiego Związku Pracodawców Budownictwa, Stowarzyszenia Techników Polskich w Wielkiej Brytanii, Politechniki Śląskiej, Metra Warszawskiego, oraz firm wykonawczych jak również dostarczających rozwiązania techniczne, technologiczne i materiałowe niezbędne do budowy obiektów inżynierskich. 

+
Uczestników
+
Prelegentów
+
Patronów i Partnerów
+
Godzin dyskusji o przyszłości kolei

Kontakt:

W razie pytań dotyczących uczestnictwa w kongresie zapraszamy do kontaktu:

Katarzyna Łubianka

tel: 532 851 564

email: katarzyna.lubianka@tor-wydawnictwo.pl

Firmy zainteresowane uczestnictwem w charakterze Partnera prosimy o kontakt:

Iwona Basa

tel: 728 518 765

email: iwona.basa@tor-wydawnictwo.pl

Osoby zainteresowane uczestnictwem w charakterze prelegenta lub uczestnika panelu dyskusyjnego prosimy o kontakt

Tomasz Jakubiak

tel: 532 851 567

email: tomasz.jakubiak@tor-konferencje.pl

Organizatorzy:

Obserwuj nas

Zapisz się do naszego newslettera

Bądź na bieżąco z opiniami ekspertów ze świata kolei!

COVID 19 Bezpieczeństwo:

W trosce o bezpieczeństwo uczestników X edycji Kongresu Kolejowego w Centrum Nauki Kopernik, zadbamy o najwyższą jakość i dotrzymanie warunków nie zagrażających zdrowiu uczestników.

Wśród procedur, zapewniających ochronę znajdują się m.in.:

• Mierzenie temperatury uczestników przy wejściu do obiektu

• Obowiązek noszenia maseczki/przyłbicy przez uczestników

• zapewnienie zwiększonej fizycznej odległości między uczestnikami Wydarzenia wynoszącej min. 2 m,

• uniemożliwienie samodzielnego wyboru miejsca przez uczestnika Wydarzenia (miejsca / krzesła itp. specjalnie oznakowane i przypisane do danej osoby)

• zapewnienie preparatów do dezynfekcji rąk w wyznaczonych punktach

• uzyskanie od każdego uczestnika Wydarzenia obowiązkowe pisemne oświadczenie przy wejściu na Wydarzenie lub wcześniej drogą online, że uczestnik, według swojej najlepszej wiedzy, nie jest osobą zakażoną oraz nie przebywa na kwarantannie lub pod nadzorem epidemiologicznym.

• dostosowanie funkcjonowania recepcji podczas Wydarzenia do zasad obowiązujących w Centrum konferencyjnym,

• prowadzenie listy uczestników wydarzenia, a także listy personelu, zawierających dane osobowe i dane kontaktowe,

• umożliwienie wcześniejszej rejestracji online oraz maksymalnego uproszczenia czynności operacyjnych recepcji Wydarzenia (ograniczenie czasu przebywania w strefie recepcji do minimum),

• wyposażenie obsługi Wydarzenia w środki ochrony indywidualnej (maseczki ochronne, rękawice jednorazowe) i preparaty do dezynfekcji rąk,

• bieżącą dezynfekcję (nie rzadziej niż co godzinę) powierzchni lady recepcyjnej w rejestracji lub punkcie obsługi uczestników Wydarzenia.

• zakaz stosowania rozwiązań bufetowych,

• serwowanie posiłków oraz napojów bezpośrednio przez obsługę Wydarzenia,

• wyznaczenie odległość między blatami stolików (od ich brzegów) min. 2 m,

• dezynfekcja stolików po każdej osobie (oznaczenie zdezynfekowanych stolików napisem: „zdezynfekowano”),

• świadczenie usług cateringowych na podstawie aktualnie obowiązujących zasad dotyczących restauracji.

• Dezynfekcja wniesionych do budynku akcesoriów, mebli, sprzętu multimedialnego.

• Większa częstotliwość czyszczenia i dezynfekcji (toalety, uchwyty, poręcze, klamki, przyciski, windy, schody ruchome, blaty, oparcia krzeseł etc

• Obszar służacy odizowlowaniu uczestnikó w przypadku stwierdzenia wyraźnych oznak choroby