Partnerzy:

Organizatorzy:

Patronaty Honorowe:

Patroni Merytoryczni:

Patroni Medialni:

Agenda:

Informacja od organizatorów

Szanowni Państwo,

W związku z brakiem możliwości spotkania stacjonarnego Forum odbędzie się w tym roku w formule online. Oczywiście wszystkie szczegółowe informacje dotyczące uczestnictwa w takiej formie przekażemy Państwu drogą mailową.

Pozdrawiamy
Zespół TOR Konferencje

9:30

Otwarcie pokoju konferencyjnego

10:00

Otwarcie Forum

SESJA PLENARNA

10:05

Wystąpienie otwierające

 • Tomasz Żuchowski, p.o. Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad

10:30

Debata: Doświadczenia związane z nowym prawem zamówień publicznych

 • Omówienie kluczowych zmian w kontekście budowy mostów i tuneli
 • Jak nowe prawo wpłynie na budowę tak specyficznych obiektów jak mosty i tunele?
 • Szanse i zagrożenia dla branż infrastruktury w związku z nowymi przepisami

W gronie panelistów:

 • Agnieszka Wickel, Dyrektor Departamentu Prawnego i Zamówień Publicznych, Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
 • Jan Styliński, Prezes Polski Związek Pracodawców Budownictwa

Moderator: Kamila Mizeracka, Ekspert ds. zamówień publicznych

11:20

Przerwa techniczna

11:30

Debata: Building Information Modeling – projektowanie, budowa mostów i tuneli w aktualnej rzeczywistości biznesowej

 • BIM – remedium na wyzwania projektowe i realizacyjne obiektów mostowych i tunelowych?
 • Jak właściwie wykorzystywać narzędzia BIM w praktyce?
 • Problematyka transferu danych między aplikacjami i ich standaryzacji

W gronie panelistów:

 • Piotr Dudek, Vice-Chairman, Association of Polish Engineers in Great Britain – STP, Managing Director -PL&CEE SPI - Specialist Project Integration
 • Aleksander Szerner, Prezes, Stowarzyszenie BIM dla Polskiego Budownictwa
 • dr hab. inż. Marek Salamak, w PŚ, Wydział Budownictwa / Katedra Mechaniki i Mostów RB5, Politechnika Śląska

Moderator: Elżbieta Pałys, Redaktor prowadząca, portal rynekinfrastruktury.pl

INFRASTRUKTURA MOSTOWA

12:20

Zabytkowe mosty i wiadukty na liniach kolejowych – ochrona i użytkowanie

 • prof. IBDiM dr hab. inż. Janusz Rymsza, Instytut Badawczy Dróg i Mostów

12:50

Debata: Utrzymanie oraz ocena stanu technicznego mostów – wyzwania i dobre praktyki rynkowe

 • Wyzwania związane z utrzymaniem mostów
 • Dobre praktyki zakresie kontroli okresowych i utrzymania mostów
 • Uszkodzenia obiektów mostowych i możliwości ich naprawy

W gronie panelistów:

 • Dr inż. Andrzej Kasprzak, Dyrektor, Mosty Gdańsk
 • Marcin Nowacki, p.o. Zastępca Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad
 • prof. IBDiM dr hab. inż. Janusz Rymsza, Instytut Badawczy Dróg i Mostów

13:40

Szacowanie niezawodności istniejących mostów i wiaduktów kolejowych przy użyciu metod probabilistycznych

 • dr Anna Rakoczy, Adiunkt, Zakład Mostów, Instytut Badawczy Dróg i Mostów

INFRASTRUKTURA TUNELOWA

14:00

Budowa Tunelu w ciągu Południowej Obwodnicy Warszawy – studium przypadku

 • Jarosław Wąsowski, Dyrektor Oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Warszawie

14:20

Zabezpieczenia przeciwpożarowe tuneli – nowe podejście w zakresie ochrony ppoż.

prelekcja

14:40

Debata: Aktualne wyzwania w budowie tuneli

 • Rozwój technologii tunelowania
 • Wybór nawierzchni
 • Wyzwania w zakresie projektowania i planowania tuneli
 • Najnowsze rozwiązania w zakresie wyposażenia tuneli (automatyka, monitoring, OPP, centrum zarządzania tunelem)
 • Ryzyka i zagrożenia zakresie drążenia tuneli metodami zmechanizowanymi

W gronie panelistów:

 • dr hab. Inż. Marek Cała, Wydział Górnictwa i Inżynierii, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie
 • Wiesław Sowa, Zastępca Dyrektora Oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Rzeszowie
 • prof. dr hab. inż. Anna Siemińska-Lewandowska, Kierownik Zakładu Geotechniki, Mostów i Budowli Podziemnych Instytut Dróg i Mostów, Wydział Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej

15:30

Planowane zakończenie Forum

Prelegenci

Wydarzenie

Wydarzenie

online

Rejestracja bezpłatna po otrzymaniu akredytacji

Wydarzenie

Poprzednia edycja​

I Forum Obiektów Infrastruktury Mostowej i Tunelowej odbyło się w dniach   3-4 marca 2020, w Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii Politechniki Warszawskiej. Jego tematyka skupiła się wokół omówienia dotychczasowych realizacji oraz planów inwestycyjnych i związanych z tą kwestią szans i zagrożeń dla budowy mostów i tuneli w Polsce. Poruszone zostały również tematy dotyczące technologii projektowania  i budowy obiektów infrastrukturalnych w tym wykorzystanie metodyki BIM. Część prawna Forum poświęcona była zmianom w prawie budowlanym oraz prawu zamówień publicznych. Uczestnicy Forum mieli również możliwość wzięcia udziału w sesjach równoległych poświęconych odpowiednio budowie obiektów mostowych i tuneli. 

W gronie prelegentów Forum pojawili się przedstawiciele: Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, Instytutu Badawczego Dróg i Mostów, Polskiego Związku Pracodawców Budownictwa, Stowarzyszenia Techników Polskich w Wielkiej Brytanii, Politechniki Śląskiej, Metra Warszawskiego, oraz firm wykonawczych jak również dostarczających rozwiązania techniczne, technologiczne i materiałowe niezbędne do budowy obiektów inżynierskich. 

+
Uczestników
+
Prelegentów
+
Patronów i Partnerów
+
Godzin dyskusji o przyszłości kolei

Kontakt:

Organizatorzy:

Obserwuj nas

Zapisz się do naszego newslettera

Bądź na bieżąco z opiniami ekspertów ze świata kolei!

COVID 19 Bezpieczeństwo:

W trosce o bezpieczeństwo uczestników X edycji Kongresu Kolejowego w Centrum Nauki Kopernik, zadbamy o najwyższą jakość i dotrzymanie warunków nie zagrażających zdrowiu uczestników.

Wśród procedur, zapewniających ochronę znajdują się m.in.:

• Mierzenie temperatury uczestników przy wejściu do obiektu

• Obowiązek noszenia maseczki/przyłbicy przez uczestników

• zapewnienie zwiększonej fizycznej odległości między uczestnikami Wydarzenia wynoszącej min. 2 m,

• uniemożliwienie samodzielnego wyboru miejsca przez uczestnika Wydarzenia (miejsca / krzesła itp. specjalnie oznakowane i przypisane do danej osoby)

• zapewnienie preparatów do dezynfekcji rąk w wyznaczonych punktach

• uzyskanie od każdego uczestnika Wydarzenia obowiązkowe pisemne oświadczenie przy wejściu na Wydarzenie lub wcześniej drogą online, że uczestnik, według swojej najlepszej wiedzy, nie jest osobą zakażoną oraz nie przebywa na kwarantannie lub pod nadzorem epidemiologicznym.

• dostosowanie funkcjonowania recepcji podczas Wydarzenia do zasad obowiązujących w Centrum konferencyjnym,

• prowadzenie listy uczestników wydarzenia, a także listy personelu, zawierających dane osobowe i dane kontaktowe,

• umożliwienie wcześniejszej rejestracji online oraz maksymalnego uproszczenia czynności operacyjnych recepcji Wydarzenia (ograniczenie czasu przebywania w strefie recepcji do minimum),

• wyposażenie obsługi Wydarzenia w środki ochrony indywidualnej (maseczki ochronne, rękawice jednorazowe) i preparaty do dezynfekcji rąk,

• bieżącą dezynfekcję (nie rzadziej niż co godzinę) powierzchni lady recepcyjnej w rejestracji lub punkcie obsługi uczestników Wydarzenia.

• zakaz stosowania rozwiązań bufetowych,

• serwowanie posiłków oraz napojów bezpośrednio przez obsługę Wydarzenia,

• wyznaczenie odległość między blatami stolików (od ich brzegów) min. 2 m,

• dezynfekcja stolików po każdej osobie (oznaczenie zdezynfekowanych stolików napisem: „zdezynfekowano”),

• świadczenie usług cateringowych na podstawie aktualnie obowiązujących zasad dotyczących restauracji.

• Dezynfekcja wniesionych do budynku akcesoriów, mebli, sprzętu multimedialnego.

• Większa częstotliwość czyszczenia i dezynfekcji (toalety, uchwyty, poręcze, klamki, przyciski, windy, schody ruchome, blaty, oparcia krzeseł etc

• Obszar służacy odizowlowaniu uczestnikó w przypadku stwierdzenia wyraźnych oznak choroby