Partnerzy:

Organizatorzy:

Partner Główny:

Patronaty Honorowe:

Patroni Merytoryczni:

Patroni Medialni:

Agenda:

Informacja organizacyjna

Szanowni Państwo,
Pragniemy poinformować, że II Forum Obiektów Infrastruktury Mostowej i Tunelowej odbędzie się w ramach kolejnego Kongresu Infrastruktury Polskiej - 16 czerwca 2021. Rejestracja uczestnictwa stacjonarnego w wydarzeniu odbywa się poprzez stronę:

http://kongresinfrastruktury.pl/

i uprawnia do udziału w całym Kongresie

14:25

Rozpoczęcie Forum

14:25

Debata: Building Information Modeling – projektowanie, budowa mostów i tuneli w aktualnej rzeczywistości biznesowej

 • BIM – remedium na wyzwania projektowe i realizacyjne obiektów mostowych i tunelowych?
 • Jak właściwie wykorzystywać narzędzia BIM w praktyce?
 • Problematyka transferu danych między aplikacjami i ich standaryzacji

W gronie panelistów:

 • Maciej Dejer, Wiceprezes Zarządu, Stowarzyszenie Klaster Technologii Informacyjnych w Budownictwie
 • Jakub Kulig, Kierownik Zespół Wdrożenia BIM, Warbud
 • Łukasz Topoliński, Ekspert zarządzania projektami, Właściciel Topoliński Consulting, Szef Badań i Rozwoju Produktu w Hustro

Moderator: Elżbieta Pałys, redaktor prowadząca, rynekinfrastruktury.pl

15:10

Trwałość jako podstawowe kryterium oceny obiektów mostowych

 • prof. IBDiM dr hab. inż. Janusz Rymsza, Instytut Badawczy Dróg i Mostów

15:25

Debata: Utrzymanie oraz ocena stanu technicznego mostów – wyzwania i dobre praktyki rynkowe

 • Wyzwania związane z utrzymaniem mostów
 • Dobre praktyki zakresie kontroli okresowych i utrzymania mostów
 • Uszkodzenia obiektów mostowych i możliwości ich naprawy

W gronie panelistów:

 • prof. IBDiM dr hab. inż. Janusz Rymsza, Instytut Badawczy Dróg i Mostów
 • Marcin Nowacki, p.o. Zastępcy Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad
 • Krzysztof Szafrański, Dyrektor Biura Dróg Kolejowych, PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

Moderator: Elżbieta Pałys, redaktor prowadząca, rynekinfrastruktury.pl

16:10

Szacowanie niezawodności istniejących mostów i wiaduktów kolejowych przy użyciu metod probabilistycznych

 • dr inż. Anna Rakoczy, Adiunkt, Zakład Mostów, Instytut Badawczy Dróg i Mostów

16:30

Zabezpieczenie przeciwpożarowe tuneli drogowych: system zraszaczowy

 • Kamil Marjanek, Managing Director, FOAMAX

16:50

Budowa Tunelu w ciągu Południowej Obwodnicy Warszawy – studium przypadku

 • Jarosław Wąsowski, Dyrektor Oddziału GDDKiA w Warszawie

17:10

Debata: Aktualne wyzwania w budowie tuneli

 • Rozwój technologii tunelowania
 • Wybór nawierzchni
 • Wyzwania w zakresie projektowania i planowania tuneli
 • Najnowsze rozwiązania w zakresie wyposażenia tuneli (automatyka, monitoring, OPP, centrum zarządzania tunelem)
 • Ryzyka i zagrożenia zakresie drążenia tuneli metodami zmechanizowanymi

Paneliści:

 • dr hab. Inż. Marek Cała, Wydział Górnictwa i Inżynierii, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie
 • Wiesław Sowa, Zastępca Dyrektora Oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Rzeszowie
 • prof. dr hab. inż. Anna Siemińska-Lewandowska, Kierownik Zakładu Geotechniki, Mostów i Budowli Podziemnych Instytut Dróg i Mostów, Wydział Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej

Moderator: Tomasz Jakubiak, Zespół Doradców Gospodarczych TOR

18:00

Planowane zakończenie Forum

Prelegenci

Jakub Kulig

Kierownik Zespołu wdrożenia BIM, Warbud

Maciej Dejer

Wiceprezes Zarządu, Stowarzyszenie Klaster Technologii Informacyjnych w Budownictwie

Łukasz Topoliński

Ekspert zarządzania projektami, Właściciel Topoliński Consulting, Szef Badań i Rozwoju Produktu w Hustro

Krzysztof Szafrański

Dyrektor Biura Dróg Kolejowych, PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

Elżbieta Pałys

Redaktor prowadząca, portal rynekinfrastruktury.pl

Marcin Nowacki

p.o. Zastępcy Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad

prof. IBDiM dr hab. inż. Janusz Rymsza

Instytut Badawczy Dróg i Mostów

Jarosław Wąsowski

Dyrektor Oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Warszawie

dr inż. Anna Rakoczy

Zakład Mostów, Instytut Badawczy Dróg i Mostów

Wiesław Sowa

Zastępca Dyrektora Oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Rzeszowie

prof. dr hab. inż. Anna Siemińska-Lewandowska

Kierownik Zakładu Geotechniki, Mostów i Budowli Podziemnych Instytut Dróg i Mostów, Wydział Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej

prof. dr hab. Inż. Marek Cała

Wydział Górnictwa i Inżynierii, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie

Wydarzenie odbędzie się w ramach IX Kongresu Infrastruktury Polskiej

Wydarzenie odbędzie się w ramach IX Kongresu Infrastruktury Polskiej

Wydarzenie odbędzie się w ramach IX Kongresu Infrastruktury Polskiej

Poprzednia edycja​

I Forum Obiektów Infrastruktury Mostowej i Tunelowej odbyło się w dniach   3-4 marca 2020, w Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii Politechniki Warszawskiej. Jego tematyka skupiła się wokół omówienia dotychczasowych realizacji oraz planów inwestycyjnych i związanych z tą kwestią szans i zagrożeń dla budowy mostów i tuneli w Polsce. Poruszone zostały również tematy dotyczące technologii projektowania  i budowy obiektów infrastrukturalnych w tym wykorzystanie metodyki BIM. Część prawna Forum poświęcona była zmianom w prawie budowlanym oraz prawu zamówień publicznych. Uczestnicy Forum mieli również możliwość wzięcia udziału w sesjach równoległych poświęconych odpowiednio budowie obiektów mostowych i tuneli. 

W gronie prelegentów Forum pojawili się przedstawiciele: Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, Instytutu Badawczego Dróg i Mostów, Polskiego Związku Pracodawców Budownictwa, Stowarzyszenia Techników Polskich w Wielkiej Brytanii, Politechniki Śląskiej, Metra Warszawskiego, oraz firm wykonawczych jak również dostarczających rozwiązania techniczne, technologiczne i materiałowe niezbędne do budowy obiektów inżynierskich. 

+
Uczestników
+
Prelegentów
+
Patronów i Partnerów
+
Godzin dyskusji o przyszłości kolei

Kontakt:

Organizatorzy:

Obserwuj nas

Zapisz się do naszego newslettera

Bądź na bieżąco z opiniami ekspertów ze świata kolei!

COVID 19 Bezpieczeństwo:

W trosce o bezpieczeństwo uczestników X edycji Kongresu Kolejowego w Centrum Nauki Kopernik, zadbamy o najwyższą jakość i dotrzymanie warunków nie zagrażających zdrowiu uczestników.

Wśród procedur, zapewniających ochronę znajdują się m.in.:

• Mierzenie temperatury uczestników przy wejściu do obiektu

• Obowiązek noszenia maseczki/przyłbicy przez uczestników

• zapewnienie zwiększonej fizycznej odległości między uczestnikami Wydarzenia wynoszącej min. 2 m,

• uniemożliwienie samodzielnego wyboru miejsca przez uczestnika Wydarzenia (miejsca / krzesła itp. specjalnie oznakowane i przypisane do danej osoby)

• zapewnienie preparatów do dezynfekcji rąk w wyznaczonych punktach

• uzyskanie od każdego uczestnika Wydarzenia obowiązkowe pisemne oświadczenie przy wejściu na Wydarzenie lub wcześniej drogą online, że uczestnik, według swojej najlepszej wiedzy, nie jest osobą zakażoną oraz nie przebywa na kwarantannie lub pod nadzorem epidemiologicznym.

• dostosowanie funkcjonowania recepcji podczas Wydarzenia do zasad obowiązujących w Centrum konferencyjnym,

• prowadzenie listy uczestników wydarzenia, a także listy personelu, zawierających dane osobowe i dane kontaktowe,

• umożliwienie wcześniejszej rejestracji online oraz maksymalnego uproszczenia czynności operacyjnych recepcji Wydarzenia (ograniczenie czasu przebywania w strefie recepcji do minimum),

• wyposażenie obsługi Wydarzenia w środki ochrony indywidualnej (maseczki ochronne, rękawice jednorazowe) i preparaty do dezynfekcji rąk,

• bieżącą dezynfekcję (nie rzadziej niż co godzinę) powierzchni lady recepcyjnej w rejestracji lub punkcie obsługi uczestników Wydarzenia.

• zakaz stosowania rozwiązań bufetowych,

• serwowanie posiłków oraz napojów bezpośrednio przez obsługę Wydarzenia,

• wyznaczenie odległość między blatami stolików (od ich brzegów) min. 2 m,

• dezynfekcja stolików po każdej osobie (oznaczenie zdezynfekowanych stolików napisem: „zdezynfekowano”),

• świadczenie usług cateringowych na podstawie aktualnie obowiązujących zasad dotyczących restauracji.

• Dezynfekcja wniesionych do budynku akcesoriów, mebli, sprzętu multimedialnego.

• Większa częstotliwość czyszczenia i dezynfekcji (toalety, uchwyty, poręcze, klamki, przyciski, windy, schody ruchome, blaty, oparcia krzeseł etc

• Obszar służacy odizowlowaniu uczestnikó w przypadku stwierdzenia wyraźnych oznak choroby